Welkom bij Compent business development services

Compent is een vertrouwd aanspreekpunt voor zowel commerciële als voor management vraagstukken.

De dienstverlening heeft een begeleidend karakter, gericht op het verlenen van faciliteiten voor het management van de opdrachtgever, dat daardoor de juiste beslissingen kan nemen.

Natuurlijk is Compent vervolgens graag bereid de uitvoering van die besluiten op zich te nemen in een meer operationele dienstverlening.