Begeleiding
begeleiding

In tegenstelling tot het vervangende karakter van interim management heeft begeleiding een meer ondersteunend karakter. Op zowel strategisch-, tactisch- als operationeel niveau is begeleiding, naast kennisoverdracht, de borging voor verandering.

Een veelheid aan onderwerpen kunnen de basis vormen voor verbetering of herstel van de bestuurlijke of management positie. De som van die onderwerpen is per definitie terug te brengen tot intermenselijke aspecten.

De doelstelling is dan ook om faciliteiten te verlenen die het zelfstandig nemen van beslissingen (weer) mogelijk maakt en dat daarmee de begeleiding geleidelijk overbodig wordt.

Na begeleiding is coaching soms een oplossing voor het borgen van de langdurige werking.