Begeleiding in- & uitstroom van medewerkers
in- en uitstroom medewerkers

Inplacement en Outplacement. Vaak leidt de invoering van een verandering, naast een af- of juist toename van het aantal medewerkers, tot een veranderde vraag naar kennis, kunde en vaardigheden in de organisatie.

De basis voor geschiktheid van de medewerkers is hun ambitie en de mogelijkheid om deze verandering te willen en te kunnen volgen. Alleen als medewerkers hun werk leuk vinden zullen ze er tenslotte echt goed in worden.

Op lange termijn zal het ontbreken van die basis zowel de medewerker, als de organisatie opbreken. Als alle aspecten in kaart zijn gebracht en een gezamenlijk gedragen besluit is genomen kunnen medewerkers, alleen als onderdeel van de invoering van die gewenste verandering, dan ook begeleid worden naar een andere functie of een andere werkgever.

Bij een tekort worden nieuwe medewerkers geselecteerd en geworven.