Organisatie advies
organisatie advies

Als het aanpassen van de werkwijze, de kennis en/of de kunde van medewerkers onvoldoende is om het gestelde doel te bereiken, kan een verandering van de organisatie de oplossing zijn.

De implementatie van een verandering kan naast aanpassingen in de structuur van de organisatie, ook aanpassing van verantwoordelijkheden, de bijbehorende meet- en rapportage methoden en dergelijke vergen.

De adviezen zijn dan ook gericht op blijvende invoering van die verandering en deze wordt door kennisoverdracht geborgd.