Wat doet Compent?

Onze diensten maken het mogelijk om de brug tussen de veranderende vraag van klanten en de propositie van uw bedrijf te slaan. Het fundament is de strategie; wat wordt uw toegevoegde waarde voor uw klanten in de komende jaren. Deze brug wordt gevormd door verkoop inspanningen.

Een veel voorkomend voorbeeld van een veranderende vraag is: De klant verwacht niet alleen producten, maar verwacht nu ook advies en totaal oplossingen. Soms wordt zelfs verwacht dat de leverancier mede verantwoordelijkheid neemt, of risico deelt.

De door Compent toegepaste methode borgt op gestructureerde wijze dat de juiste inzet wordt geleverd, gericht op die strategische kansen bij de klant. Wat wil de klant bereiken met deze investering? "Als je begrijpt hoe de klant zijn geld de komende jaren wil verdienen, weet je ook wat jij voor de klant betekenen kan."

Op deze manier kan je op vertrouwde wijze advies geven over de realisatie van de strategische initiatieven. Het wordt uiteindelijk bijna vanzelfsprekend dat je door klanten betrokken wordt bij deze beslissingen! De invoering ervan vergt echter een scala aan aanpassingen in zowel de werkwijze en processen, als in de kennis en kunde van de medewerkers.

De verkoop van producten richt zich veelal op de gebruiker van deze producten, of diens leidinggevenden. Adviserend- of oplossingsgericht verkopen daarentegen, wordt meestal op meer en vaak hogere niveaus in een organisatie gericht. Het positioneren van een product verschilt daarmee op veel vlakken van het aanbrengen van een strategische oplossing.

De diensten van Compent komen in dit proces vrijwel zonder uitzondering en in verschillende mate aan de orde.

De dienstenportfolio van Compent bestaat uit:

Wilt u meer over deze diensten lezen? Klik dan op de links.