Referentie Isential

Isential (www.isential.nl) levert advies, projectmanagement en kennisintensieve diensten in de ICT markt. In essentie biedt Isential menselijk talent, intelligentie en inzet van hulpmiddelen. Anders geformuleerd biedt deze ICT dienstverlener vanuit een indirect model informatie vermengd met ervaring, vaardigheden en attitude. Menselijk kapitaal, op tijd, op de juiste locatie, met de juiste kennis, vaardigheden en competenties tegen marktconforme tarieven. Het voordeel is evident: partners hoeven niet zelf alle kennis in huis te hebben om toch een volledig aanbod te leveren, terwijl de arbeidsrechtelijke risico's niet bij hen liggen, maar bij Isential.

Per 1 februari 2006 is Isential ICT Facilities een overeenkomst met Compent business Development aangegaan. De ervaringen en contacten van Compent binnen de ICT branche gekoppeld aan de uiterst professionele en accurate attitude van de heer Van der Spek zijn voor Isential in eerste instantie van doorslaggevend belang geweest een overeenkomst van samenwerking met Compent aan te gaan. Isential is door Compent commercieel ondersteund met lead generation en strategisch bijgestaan met de implementatie van de Business Unit “Isential Consultancy”.

De interim opdracht startte met evaluaties en analyses van de afdelingen sales en operations bij Isential. Na gedegen research werd geconcludeerd dat er voor de implementatie van de op te starten business unit “Isential Consultancy” niet voorbij gegaan kon worden aan een aantal strategische veranderingen binnen het bedrijf, met name binnen de sales afdeling. Michiel Hameete, directeur van Isential geeft aan dat Compent, middels advies en ondersteuning van de heer Van der Spek, in dit veranderingsproces een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd. Vervolgens heeft Compent zich gericht op lead generation voor de nieuw opgestarte business unit. De heer Van der Spek heeft daarbij laten zien goed thuis te zijn binnen de ICT branche en respectabele leads, gebaseerd op een lange termijn relatie, weten te realiseren.