Referentie Microsoft

Microsoft, Schiphol-Rijk. Eén van de producten in de Microsoft portfolio is Visual Studio Team System, de in 2005 geïntroduceerde collaboration versie van de ontwikkel taal Visual Studio. Aan het eind van het fiscale jaar 7 wil Microsoft graag vaststellen of additionele inzet van een Developer Solution Specialist (DSS) op het Small Medium Size & Partners segment voor dit product gerechtvaardigd is. In de business unit Developer & Platform Enthusiasm is dan al een DSS succesvol ingezet op het Enterprise Partners segment.

Het is zaak om binnen 4 maanden vast te stellen of er intern en extern draagvlak is voor die positie, welk programma geleid zou moeten worden en wat de opbrengst ervan in het volgende fiscale jaar zou zijn, alles natuurlijk binnen de kaders van de partner- , product en klantstrategie van Microsoft.

Door de bijzonder platte organisatie structuur en de open en effectieve communicatie die dit mogelijk maakt, is snel in kaart gebracht welke stake-holders er voor dit programma binnen Microsoft zijn en is om hun commitment gevraagd. De opzet van het programma is in lijn met de strategie en omvat zowel een directe benadering naar een aantal grote kansen voor dit product op korte termijn als een partner programma voor de wat langere termijn. Een aantal partners is gesproken hierover en reageert bovendien zonder meer positief op de behulpzame rol van een DSS voor hun segment. De omvang van de business opportunity is ruimschoots voldoende om deze inzet te rechtvaardigen.

Compent levert binnen 4 maanden het antwoord en de invulling van de vraag van Microsoft. Er is weer een mooie functie gecreëerd in een uiterst succesvol bedrijf met een bijzondere bedrijfscultuur.